English_Button.pngSpanish_Button.pngKorean_Button.pngVietnamese_Button.png

Một chút về tôi, Teri (Duarte) Rocco

về Teri

Tôi được “nuôi dưỡng” ở đây.  Tôi là một người dân sống tại Garden Grove được 50 năm. Từ cái lò của Khu Học Chánh Garden Grove, tôi đã theo học tại Trường Tiểu học Wakeham, Trung học cấp 1 Alamitos rồi Trung học cấp 2 Pacifica. Các con tôi, Mike và Gina, cũng đều đã theo học tại các trường trong Khu Học Chánh Garden Grove và 2 người cháu ngoại của tôi là Ava và Noah, hiện cũng đang theo học trường tại Khu Học Chánh này.

Từng là một quản trị viên hành chánh, giáo viên của Khu Học Chánh  Garden Grove đã nghỉ hưu, tôi có 42 năm kinh nghiệm lãnh đạo và dạy học. Sự nghiệp của tôi bắt đầu là một phụ giáo trong lớp song ngữ, giúp giáo viên và học sinh đang học tiếng Anh và sau đó tôi đã trở thành một liên lạc viên học đường, phiên dịch giúp giáo viên và hỗ trợ phụ huynh học sinh. Trong thời gian tôi dạy tại trường Tiểu học Russell tôi cũng phụ trách các lớp Hướng Dẫn Phụ Huynh và các lớp học tiếng Anh và tổ chức các cuộc họp cộng đồng để được phối hợp với Ty Cảnh Sát Santa Ana. Tôi học được rằng khi cha mẹ nắm vững được vấn đề, họ sẽ có khả năng để bênh vực quyền lợi cho con và muốn đảm nhận những vai trò lãnh đạo để giúp đỡ tất cả con em không chỉ riêng con của mình.

Tôi tiếp tục ủng hộ phụ huynh khi tôi làm trong Ban Điều Hành của Học Khu và lập ra Ban Giao Tế Cộng Đồng của Khu Học Chánh Garden Grove. Tôi làm một gạch nối giữa nhà trường, khu học chánh và phụ huynh để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến phụ huynh và gia đình. Trách nhiệm của tôi bao gồm việc tạo ra quan hệ giữa các cơ quan cung cấp dịch vụ các chương trình dành cho phụ huynh trong cộng đồng, thực điện chương trình hướng dẫn phụ huynh rất có hiệu quả và tổ chức các cuộc họp cộng đồng với  Ban Giao Tế nhằm cung cấp các dữ liệu về các chủ đề như hành vi liều lĩnh tạo nguy cơ trở thành rào cản đối với việc học tập của học sinh, các điều kiện ghi danh vào đại học, tài trợ học vấn, an toàn trên mạng, và chăm sóc sức khoẻ tâm thần.

Được bổ nhiệm vào Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chánh  Garden Grove vào tháng 1 năm 2015, tôi được đắc cử vào tháng 11, 2016.   Tôi xem việc bổ nhiệm này là một trọng trách nặng nề nên đã làm việc siêng năng và luôn luôn đặt học sinh của chúng ta lên hàng đầu để bảo đảm rằng các em được những nguồn hỗ trợ trong một nền giáo dục với phẩm chất tốt nhất. Mỗi khi đưa ra quyết định gì, tôi luôn cân nhắc và lưu tâm đến những nhu cầu của học sinh, phụ huynh và giáo viên/nhân viên trên hết.

CABE_ConferenceEDIT.png

2013CABEConferenceEDIT.png